მთავარი > ვებგვერდის დამზადება

გთავაზობთ

ვებგვერდის დამზადება

SEO ოპტიმიზაცია

ყველა ვებ და სმარტ პლატფორმაზე მორგებადი

facebook გვერდის დამზადება

მობილური აპლიკაცია

კომპანიისთვის ვებ პროგრამის შექმნა


გამოყენებული ვებ ტექნოლოგიები: HTML, CSS, Bootstrap(FW), Javascript, JQuery, PHP, Laravel(FW), MySql


დღეს უკვე კომპანიის სახეს რაღაც ნაწილს წარმოადგენს ვებგვერდი, მისი საშუალებითაც პარტნიორამდე მიგაქვთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ თუ რას წარმოადგენთ და საქმიანობთ.


ჩვენთან ფასი იწყება 400 ლარიდან

Back To Top