მთავარი > სატელევიზიო სისტემა

IPTV სისტემის მონტაჟი

ციფრული ტელევიზიის მონტაჟი

სატელევიზიო სადგურის მოწყობა


სატელევიზიო სისტემის მონტაჟი, მოწყობა სასტუმროებსა თუ სამედიცინო დაწესებულებებში, თქვენ ირჩევთ არხების რაოდენობას, IPTV დამოკიდებულია ინტერნეტ სისტემაზე, ციფრული სისტემა დამოკიდებულია საქართველოში არსებული ახალი DVBT2 სისტემაზე.

სატელევიზიო სისტემა
Back To Top