კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება

დიაგნოსტიკა უფასო

ლეპტოპის გაწმენდვა მტვრისაგან

თერმო პასტის შეცვლა

ქულერის შეკეთება

დასამუხტი ჯეკის შეცვლა

ეკრანის პეტლის აღდგენა

დედა დაფის შეკეთება (რებოლინგი)

მონიტორის შეცვლა

კლავიატურის შეცვლა

სისტემის ინსტალაცია

მყარი დისკიდან ინფორმაციის აღდგენა

თქვენი ლეპტოპის ინფორმაცია შეკეთების შესახებ განთავსდება საიტზე ფოტო ან ვიდეო მასალით, დანარჩენი იხილეთ საიტზე გალერეაში

Back To Top